Vragen betreft de ombouw

MOHU KABINU CREW CAB INSTALOVAT SVÉPOMOCÍ?

Ne, kabiny Crew Cab společnosti Snoeks smí instalovat pouze naši partneři s certifikací pro konverzi vozidel. Kabinu Crew Cab si můžete objednat pomocí našeho konfigurátoru nebo přímo kontaktovat některého z partnerů provádějících konverzi vozidel.

Customer Portal

JE MOŽNÉ ZNOVU INSTALOVAT POUŽITÉ KABINY CREW CAB?

Ne, použitou kabinu Crew Cab není možné znovu instalovat do jiného vozidla. Předpisy EU to nedovolují.

JAKÝ JE STAV KONVERZE MÉHO VOZIDLA?

Zadali jste objednávku u společnosti Snoeks Automotive v Nieuw-Vennepu a bylo k nám již vozidlo přistaveno? Pro zjištění stavu objednávky kontaktujte naše oddělení plánování konverzí.

Zadali jste objednávku prostřednictvím partnera společnosti Snoeks? Kontaktujte příslušného partnera.

OMBOUWPLANNING

Vragen betreft het customer portal

JAK MOHU ZADAT OBJEDNÁVKU BEZ PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ?

Přístup k portálu mají pouze naši servisní partneři.

Pro objednání jednotlivých dílů nebo instalace kabiny Crew Cab nepotřebujete přihlašovací údaje.

 

MOHU SI OBJEDNAT VÍCE KABIN CREW CAB?

Po konfiguraci můžete vložit kabinu Crew Cab do košíku. V košíku můžete změnit množství, pokud chcete objednat úplně stejnou kabinu Crew Cab, nebo můžete kabinu Crew Cab duplikovat (pomocí ikony se 2 dokumenty) a poté jednotlivým kusům přiřadit jedinečné referenční číslo objednávky.

JAK MOHU ZAREGISTROVAT SVÉHO ZAMĚSTNANCE KE ŠKOLENÍ?

Svého zaměstnance můžete zaregistrovat na Zákaznickém portálu v nabídce ŠKOLENÍ. Zvolte registraci školení a poté značku / model vozidla pro požadované školení. Po registraci obdržíte potvrzení s aktuálním datem školení. Všechny registrace najdete v části „Vaše registrace“.

TRAININGEN

KDE NAJDU MONTÁŽNÍ POKYNY?

Pokud jste partnerem společnosti Snoeks pro konverzi vozidel, přihlaste se na webových stránkách a stáhněte si potřebné montážní pokyny v části „Školení“.

Jestliže nejste partnerem pro konverzi vozidel, kontaktujte oddělení zákaznické podpory.

Customer Support

Vragen betreft garantie

JAK DLOUHÁ JE ZÁRUKA NA KABINU CREW CAB?

Na vady materiálu a výrobní vady se poskytuje dvouletá záruka od data fakturace konverze nebo od data doručení zboží.

JAK MOHU ZADAT ŽÁDOST O ZÁRUČNÍ OPRAVU?

Pokud se během záruční doby vyskytne závada produktu, máte nárok na záruční opravu. Žádost můžete zaslat prostřednictvím Zákaznického portálu. Poznámka: poznamenejte si číslo rámu sedadla a posledních šest číslic čísla VIN.

Garantie aanvraag

Vragen betreft homologatie

JAK MOHU POŽÁDAT O DUPLIKÁT PROHLÁŠENÍ O SHODĚ DRUHÉHO STUPNĚ?

O duplikát můžete požádat naše homologační oddělení. V žádosti uveďte číslo rámu sedadla a celé číslo VIN. Poplatek za duplikát prohlášení o shodě druhého stupně je 150 EUR bez DPH. “

HOMOLOGATIE

CO MÁM DĚLAT, POKUD POČET SEDADEL V REGISTRAČNÍ DOKUMENTACI NEODPOVÍDÁ POČTU SEDADEL V MÉM VOZIDLE?

Pokud vlastníte kabinu Crew Cab od společnosti Snoeks, pošlete číslo rámu sedadla a číslo VIN našemu homologačnímu oddělení, které hodnotu upraví.

Nemáte kabinu Crew Cab od společnosti Snoeks? Kontaktujte příslušného dodavatel nebo společnost, která provedla konverzi.

HOMOLOGATIE

JAKÁ JE HMOTNOST KABINY CREW CAB?

Přírůstek nebo pokles čisté hmotnosti závisí na základním vozidle a zvoleném stupni výbavy. Naše kabiny Crew Cab váží průměrně 95 až 105 kg v případě menších dodávek (např. dodávky typu Peugeot Expert) nebo 135 až 145 kg v případě větších dodávek (např. dodávky typu Mercedes-Benz Sprinter). Změna čisté hmotnosti se však může lišit, například v případě demontáže bezpečnostní dělicí příčky u B-sloupku karoserie

JAK ZÍSKÁM VYPOČTENOU HODNOTU WLTP PRO ÚČELY INDIVIDUÁLNÍ KONTROLY?

Jestliže je vozidlo vybaveno kabinou Crew Cab společnosti Snoeks, musí projít kontrolou na kontrolní stanici (to znamená, že nemůže být registrováno pomocí našeho evropského typového schválení nebo pomocí našeho „Schválení pro změnu konstrukce“), přičemž od roku 2020 potřebujete vypočtenou hodnotu WLTP. Pro tento úkon potřebujeme celé číslo VIN, státní poznávací značku (pokud je přidělena), číslo rámu vozidla a poštovní adresu.

Pokud je to ve vaší zemi nutné, můžeme vám zaslat certifikát s hodnotou WLTP.

TESTRAPPORT AANVRAGEN

CO MÁM DĚLAT, POKUD NEMÁM SPRÁVNÝ LICENČNÍ CERTIFIKÁT?

O správný certifikát požádejte společnost, která prováděla konverzi. Pokud je tato společnost neznámá, vyplňte „Žádost o prohlášení o shodě“ a spolu s požadovanými přílohami ji zašlete oddělení zákaznické podpory.

CHCI EXPORTOVAT VOZIDLO S KABINOU CREW CAB OD SPOLEČNOSTI SNOEKS. JAKÝ POSTUP MÁM ZVOLIT?

Pokud byla konverze při registraci správně zpracována (například je správný počet sedadel), všechny členské státy EU by měly akceptovat licence z ostatních členských států EU. V praxi však inspektoři při importu často požadují doplňkovou dokumentaci.

Jestliže bylo vozidlo upraveno na základě našeho prohlášení o shodě druhého stupně (mělo by být opatřeno typovým štítkem společnosti Snoeks s číslem e4*2007/46*…), můžete požádat oddělení zákaznické podpory o duplikát prohlášení o shodě.  Pokud bylo vozidlo upraveno v Nizozemsku po registraci (mělo by být opatřeno typovým štítkem s číslem RDW-90…..), můžeme vystavit prohlášení o konverzi. To mnoho zemí akceptuje, ale bohužel není právně závazné.

Každý členský stát EU používá jiný systém. Pokud vozidlo míří například do Francie, musíte vždy požádat organizaci DRIRE o individuální kontrolu (RTI). Schválení na základě tzv. CNIT probíhá za podpory firmy Snoeks.

Za všechny francouzské výrobce automobilů účtujeme 300 eur bez. DPH za 2. fázi CNIT.
U všech německých výrobců automobilů účtujeme 600 eur bez. DPH za 2. fázi CNIT

Conversion Statement Form

CO JSOU POSTUPY WLTP?

Testovací cyklus WLTP nahradí na konci roku 2020 metodiku NEDC. Celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká užitková vozidla (WLTP) poskytuje realističtější přehled o emisích a spotřebě vozidla. Ten mimo jiné stanoví, že těžší vozidlo má vyšší spotřebu i emise. Pokud konverze vozidla s pomocí kabiny Crew Cab od společnosti Snoeks proběhla v září 2019 nebo později, společnost Snoeks Automotive již přepočet provedla za vás.

Bekijk vraag