Gevolgen van WLTP voor de ombouw

WTLP, een term die steeds vaker de kop op steekt tijdens vergaderingen, maar wat betekent het nu eigenlijk? En welke gevolgen heeft het voor het ombouwen van lichte bedrijfsvoertuigen naar bijvoorbeeld een dubbele cabine? Zijn er nieuwe procedures voor registratie in de 2de fase, ontstaan er nieuwe risico’s of zijn er ook positieve effecten die kleven aan deze nieuwe testmethode? Als homologatie specialist is Snoeks Automotive dieper in de materie gedoken om licht in deze duisternis te scheppen.

In het kort, wat is WLTP?

De WLTP, ofwel “Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure”, is de nieuwe testmethode om het verbruik en de CO2-uitstoot van lichte voertuigen vast te stellen. Per 1 september 2019 ging de WLTP-regeling van kracht voor alle lichte bedrijfsvoertuigen in Europa met een rijklare massa onder 2585 kg. Dit betekent dat alle nieuw verkochte bedrijfswagens vanaf die datum moeten voldoen aan de nieuwe richtlijnen om een kenteken te kunnen verkrijgen. Enkel voor voertuigen die onder de restantvoorraadregeling vallen wordt hier tijdelijk een uitzondering op gemaakt, hierover meer verderop in dit artikel. De nieuwe WLTP-testmethode vervangt de huidige NEDC-test en is een stuk realistischer, strenger en uitgebreider dan zijn voorganger.

WLTP - de gevolgen voor ombouw - Snoeks Automotive 1

Wat is de belangrijkste wijziging voor ombouw?

De belangrijkste wijziging voor de ombouwindustrie is dat nu ook de optionele uitrusting meegerekend wordt in de bepaling van de CO2-uitstoot. Hierbij is rekening te houden met drie factoren; het gewicht, de rolweerstand en het frontaal oppervlak. In landen zoals Nederland, waar de CO2-uitstoot is gekoppeld aan de belasting op een nieuwe auto (BPM) kan dit dus gevolgen hebben voor de verkoopprijs. Ook zijn er landen waar de CO2-waarde van voertuigen gekoppeld is aan wegenbelasting, waardoor de nieuwe regelgeving vooral invloed heeft op de gebruikskosten voor de eindgebruiker. Hoe groot deze gevolgen zijn, is echter nog niet duidelijk omdat overheden tot op heden nog niet hebben vastgesteld wat de invloed is op de belastingen op voertuigen. We weten dus nog niet of het om enkele euro’s gaat of om substantiële bedragen.

Registratieprocedure ombouw WLTP

Is dit niet te omzeilen door het voertuig juist om te bouwen na registratie?

Het antwoord hierop is niet eenvoudig en tegelijk ontmoedigend, want zeker voor het inbouwen van een dubbele cabine dient rekening gehouden te worden met de mogelijke gevolgen van de WLTP. In eerste instantie zou men verwachten dat het invoeren van een “kale” bedrijfswagen en deze na registratie om te bouwen juist voordelen biedt. Immers zijn de WLTP-richtlijnen alleen van toepassing op niet geregistreerde voertuigen en dus zouden er geen gevolgen zijn voor voertuigen die omgebouwd zijn na registratie.

Toch is dit niet helemaal waar want bij het toevoegen van een dubbele cabine zal het netto toegenomen gewicht aangegeven moeten worden op het kentekenbewijs (fase 2). Helaas is dit niet te omzeilen omdat na het inbouwen van een dubbele cabine het voertuig verplicht opnieuw gekeurd dient te worden. De gevolgen hiervan zullen per land uiteenlopen; zo zijn er landen, waaronder Nederland, waar de CO2-waarde bij aanpassing na registratie opnieuw bepaald zal moeten worden.

Crew Van conversions by Snoeks

Wat is er verandert in de registratieprocedure?

Zowel voor als na de registratie heeft u dus met de WLTP te maken, maar welke registratieprocedure kiest u? Juist nu, met de komst van de WLTP, is het van belang om hier weer eens goed naar te kijken, het kan immers voor u als dealer of ombouwer en uw klanten gevolgen hebben. Daarbij is het na het intreden van de WLTP verplicht om de wijzigingen die invloed hebben op het nettogewicht, de rolweerstand of het frontale oppervlak te melden om de CO2-waarde van het voertuig te bepalen. Indien een voertuig is aangepast met producten van Snoeks, dan zullen deze wijzigingen door Snoeks berekend worden en doorgegeven. Gevolgen van andere modificaties aan hetzelfde voertuig die van invloed zijn op de CO2-waarde dienen door uzelf doorgegeven te worden.

Registratie methode ombouwen bedrijfswagen

Maar welke registratieprocedure is dan het voordeligst? 

Net als voor de WLTP kunt u nog steeds een keuze maken tussen de GWC-methode of de COCmethode, beide methoden hebben hun voor- en nadelen. Zo heeft de GWC-methode, waarbij de registratie voor de ombouw plaatsvindt, als voordeel dat de waarde van de ombouw niet meegerekend wordt in de bijtelling. Gunstig dus voor de eindgebruiker van het voertuig. Echter is dit natuurlijk enkel een voordeel wanneer deze het bedrijfsvoertuig ook privé gaat gebruiken. De COC-methode brengt u dan weer het grote voordeel dat de registratie na ombouw plaatsvindt. Hierdoor zit er geen onnodige tijd tussen de registratie van het voertuig en de uitlevering en dus hoeft de tussentijdse periode niet gefinancierd te worden. Een belangrijk voordeel voor de dealer dus. Met behulp van onderstaand overzicht kunt u eenvoudig bepalen welke methode het beste past bij uw situatie.

Hoe zit het dan met de dubbele cabine van Snoeks?

Met de komst van de WLTP worden de procedures voor het ombouwen van voertuigen aangescherpt met de nodige gevolgen voor uw bedrijf en uw klanten. Om de gevolgen voor de eindgebruiker, uw klant, tot een minimum te beperken werkt Snoeks met de CO2-calculators van de fabrikanten. Dankzij deze werkwijze wordt de CO2-waarde van het aangepaste voertuig realistisch vastgesteld in plaats van geschat, waardoor de CO2-waarde zo laag mogelijk blijft. Bovendien kunnen wij u als homologatie specialist ondersteunen doormiddel van een geautomatiseerde procedure voor het aanvragen van het aangepaste kenteken of COC voor de tweede fase. Ook hebben wij in voorbereiding op de komst van de WLTP per model en variant het gewicht van onze dubbele cabine vastgesteld. Zo hoeft u bij het ombouwen alleen het gewicht door te geven van de verwijderde delen, zoals bijvoorbeeld de separatiewand. Dit scheelt u tijd en voorkomt fouten in het kenteken van het voertuig.

In welke fases wordt de WLTP ingevoerd?

WLTP geldt nu al voor nieuwe modellen die op de markt komen en is de afgelopen jaren stapsgewijs ingevoerd. 1 September 2019 is voor lichte bedrijfswagens een belangrijke datum, want vanaf dan mogen er geen nieuwe voertuigen meer geregistreerd worden die niet aan de WLTPrichtlijnen voldoen. In principe dan, want er wordt nog een uitzondering gemaakt voor voertuigen die onder de restantvoorraadregeling vallen. Deze regeling maakt het mogelijk dat voertuigen zonder WLTP, die voor 1 juni 2019 geproduceerd zijn, nog tot 1 jaar na 1 september 2019 geregistreerd kunnen worden. Daartegenover staat dat alle voertuigen, zonder WLTP, die na 1 juni dit jaar geproduceerd zijn voor 1 september geregistreerd dienen te worden.

Waarin verschilt WLTP van zijn voorganger NEDC?

WLTP meet waarheidsgetrouwer dan de NEDC. De resultaten komen echter nooit helemaal overeen met de realiteit, omdat er veel factoren van invloed zijn. Zoals rijgedrag, het type wegdek en weers- en verkeersomstandigheden. Dit zijn de belangrijkste punten waarop de WLTP anders meet.

  1. De laboratoriumtesten van WLTP hebben vernieuwde, realistischere criteria, zoals een snelheid tot 131 km/h en variabel schakelen.
  2. Nieuwe auto’s moeten naast de laboratoriumtest een test op de openbare weg ondergaan. Hierbij analyseert een mobiel meetstation of de uitlaatgassen binnen de grenswaarden vallen.
  3. De CO2-uitstoot wordt voor iedere auto individueel bepaald. Extra opties hebben namelijk ook invloed op de uitstoot. Zo kan het zijn dat een bedrijfswagen met een dubbele cabine een hogere CO2-waarde heeft in verband met het toegenomen gewicht.

Wat zijn de voordelen van WLTP?

Het antwoord op deze vraag leidt ons terug naar de reden waarom de WLTP is ingevoerd. Het doel van de WLTP is om een nauwkeuriger beeld te geven van het brandstofverbruik en de emissies zodat de eindgebruiker de prestaties van het voertuig beter kan inschatten, transparantie dus. Deze transparantie is gewenst omdat veel bedrijven bezig zijn hun CO2 uitstoot terug te brengen in het kader van MVO. De CO2-uitstootwaarde zal dus in de toekomst een grotere rol gaan spelen in de aanschaf van een auto of bedrijfswagen. De regeling vormt daarmee een antwoord op de vraag vanuit de markt en dus heeft het voor de branche op termijn zeker voordelen.

Heeft de WLTP-regeling invloed op de lijst met voertuigen die aangepast kunnen worden?

Het is te verwachten dat met de komst van de WLTP er veel wijzigingen zullen worden doorgevoerd door de fabrikanten op het basisvoertuig. Sommige aandrijflijnen zullen immers verdwijnen en andere doen hun entree. Voor de ombouwmogelijkheden verwachten wij dat dit weinig invloed zal hebben. Toch is het verstandig om, voordat u start met de ombouw of een ombouw aanbiedt, te kijken naar de lijsten met uitsluitingen op de website. Als gevolg van de WLTP zullen immers eventuele beperkingen, die door de eerste fase fabrikant worden opgelegd, in de bestaande lijsten worden verwerkt. Het is daarom belangrijk om deze lijst met uitsluitingen goed te controleren voordat u gaat ombouwen, want indien een voertuig toch uitgesloten blijkt te zijn is het onmogelijk om deze in Europa op kenteken te zetten.

Meer nieuws

Snoeks verhuist naar nieuw innovatiecentrum en hoofdkantoor

Snoeks verhuist naar nieuw innovatiecentrum en hoofdkantoor

Per 18 mei verhuizen wij naar een nieuw hoofkantoor met state-of-the-art innovatiecentrum. Hoewel de stap geografisch gezien slechts 2 kilometer bedraagt, vormt de verhuizing een grote stap voorwaarts voor onze organisatie. 

Lees meer
Snoeks Automotive luidt toekomst in met nieuw logo

Snoeks Automotive luidt toekomst in met nieuw logo

Snoeks, de partner voor autofabrikanten en importeurs voor het ontwikkelen van interieurconcepten voor lichte bedrijfswagens, presenteerde vandaag haar nieuwe huisstijl en logo.

Lees meer