Vnitřní oznamovací systém protiprávního jednání ve Snoeks Automotive CZ

Oznámení o protiprávním jednání může podat pouze fyzická a to písemně (prostřednictvím poštovních služeb* nebo emailu), ústně (telefonicky nebo prostřednictvím systému hlasových zpráv) nebo osobně na níže uvedených kontaktech:

Kontaktní osoba č. 1:

Ing. Linda Střísková

HR Specialist

email: wb1@snoeks.com

telefon: +420 722 983 175

osobně: HR oddělení 1. patro v pracovní dny 8:00 – 15:00h, Kateřinská 103, 417 42 Krupka – Nové Modlany

Kontaktní osoba č. 2 (v době nepřítomnosti kontaktní osoby č. 1):

Ing. Lucie Mentlíková

HR Manager

email: wb2@snoeks.com

telefon: +420 725 436 301

osobně: HR oddělení 1. patro v pracovní dny 8:00 – 15:00h, Kateřinská 103, 417 42 Krupka – Nové Modlany

Oznámení lze učinit rovněž prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti na internetových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

*Pro oznámení formou listovní zásilky použijte prosím jeden z výše uvedených kontaktů a obálku označte nápisem „Whistleblowing – jen k rukám příslušné osoby“.